WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Phim đồng tính đầu tiên được trình chiếu tại Trung Quốc

Phim đồng tính đầu tiên được trình chiếu tại Trung Quốc
 - Đây là lần đầu tiên những nhà kiểm duyệt của Trung Quốc ký giấy phép phát hành một bộ phim có nhân vật chính là người đồng tính. Nhiều chuyên ...