WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Phiến quân IS hành quyết 10 người vì nghi đồng tính

Phiến quân IS hành quyết 10 người vì nghi đồng tính
 -  Một tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết, phiến quân IS đã hành quyết 9 người đàn ông và một bé trai ở Syria vì nghi ngờ họ là dân ...