WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2015

Phiến quân IS hành quyết 10 người vì nghi đồng tính

Phiến quân IS hành quyết 10 người vì nghi đồng tính
 -  Một tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết, phiến quân IS đã hành quyết 9 người đàn ông và một bé trai ở Syria vì nghi ngờ họ là dân ...