WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Những mỹ nhân yêu cả hai giới của Hollywood

Những mỹ nhân yêu cả hai giới của Hollywood
 - Lady Gaga luôn nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng LGBT vì thừa nhận mình lưỡng tính. Nữ ca sĩ khẳng định cô thích cả phụ nữ lẫn đàn ông và ...