WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Nhiễm HIV, em bị bố đuổi ra vườn ở”

Nhiễm HIV, em bị bố đuổi ra vườn ở”
 - Nói về tình hình dịch HIV/AIDS trên địa bàn Hà Nội, BS Nguyễn Phương Hoa, Trưởng khoa Giám sát HIV/AIDS, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Hà ...