WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

Nhật Bản: 40% thiếu niên đồng tính và song tính từng bị bắt nạt

Nhật Bản: 40% thiếu niên đồng tính và song tính từng bị bắt nạt
 - Theo một cuộc khảo sát mới đây, hơn 40% các thanh thiếu niên là người đồng tính và song tính tại Nhật Bản từng bị kỳ thị vì xu hướng tính dục khác ...