WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Người con chuyển giới nhờ cha mà thoát khỏi tiếng "bị tâm thần" và tìm lại niềm vui sống

Người con chuyển giới nhờ cha mà thoát khỏi tiếng "bị tâm thần" và tìm lại niềm vui sống
 - Ở tuổi 63, ông đã nghỉ hưu về nhà vui vườn tược, thỉnh thoảng tham gia Hội phụ huynh có con là LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới) do Trung ...