Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Nếu con bạn là người đồng tính thì...

Nếu con bạn là người đồng tính thì...
 - Biết con là đồng tính nam/đồng tính nữ, việc đầu tiên hãy kìm nén mọi hoài nghi hay phán xét, đơn giản là đặt bản thân bạn vào vị trí của con để hiểu ...

Standing up ...