WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Mr Đàm ra mặt công khai ủng hộ cộng đồng giả gái

Mr Đàm ra mặt công khai ủng hộ cộng đồng giả gái
 - Khẳng định mình ủng hộ những người thuộc thế giới thứ 3, Mr Đàm đánh giá Next Top Angel là cuộc thi ý nghĩa cho riêng cộng đồng LGBT nên anh ...