Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Mr Đàm ra mặt công khai ủng hộ cộng đồng giả gái

Mr Đàm ra mặt công khai ủng hộ cộng đồng giả gái
 - Khẳng định mình ủng hộ những người thuộc thế giới thứ 3, Mr Đàm đánh giá Next Top Angel là cuộc thi ý nghĩa cho riêng cộng đồng LGBT nên anh ...

Standing up ...