Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Mr Đàm ra mặt công khai ủng hộ cộng đồng giả gái

Mr Đàm ra mặt công khai ủng hộ cộng đồng giả gái
 - Khẳng định mình ủng hộ những người thuộc thế giới thứ 3, Mr Đàm đánh giá Next Top Angel là cuộc thi ý nghĩa cho riêng cộng đồng LGBT nên anh ...

Standing up ...