Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Lợi ích điều trị HIV bằng ARV qua các con số

Lợi ích điều trị HIV bằng ARV qua các con số
 - Từ năm 2005, Việt Nam bắt đầu mở rộng việc sử dụng thuốc ARV để điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS. Hiện có gần 100.000 người nhiễm HIV/AIDS ...

Standing up ...