Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Kiện toàn các phòng khám ngoại trú cho chương trình điều trị HIV

Kiện toàn các phòng khám ngoại trú cho chương trình điều trị HIV
 - Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết Chương trình chăm sóc điều trị HIV/AIDS bắt đầu ở Việt Nam từ năm 2000; mở rộng từ năm 2005.

Standing up ...