Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Khởi nghiệp sau lần tự tử

Khởi nghiệp sau lần tự tử
 - Đến nay, Tương Phản đã tuyển dụng 4 nhân viên là người LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới). Người chủ trẻ này bộc bạch: “Nhiều người ...

Standing up ...