WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Khởi nghiệp sau lần tự tử

Khởi nghiệp sau lần tự tử
 - Đến nay, Tương Phản đã tuyển dụng 4 nhân viên là người LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới). Người chủ trẻ này bộc bạch: “Nhiều người ...