Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Điện Kremlin phủ nhận thông tin Putin gọi điện cho ca sỹ Elton John

Điện Kremlin phủ nhận thông tin Putin gọi điện cho ca sỹ Elton John
 - Điện Kremlin phủ nhận Tổng thống Vladimir Putin liên lạc với ca sĩ Elton John, người muốn thảo luận về vấn đề đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới ...

Standing up ...