WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Điện Kremlin phủ nhận thông tin Putin gọi điện cho ca sỹ Elton John

Điện Kremlin phủ nhận thông tin Putin gọi điện cho ca sỹ Elton John
 - Điện Kremlin phủ nhận Tổng thống Vladimir Putin liên lạc với ca sĩ Elton John, người muốn thảo luận về vấn đề đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới ...