WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2015

Điện Kremlin phủ nhận thông tin Putin gọi điện cho ca sỹ Elton John

Điện Kremlin phủ nhận thông tin Putin gọi điện cho ca sỹ Elton John
 - Điện Kremlin phủ nhận Tổng thống Vladimir Putin liên lạc với ca sĩ Elton John, người muốn thảo luận về vấn đề đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới ...