Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Hơn nửa thế kỷ hạnh phúc của hai người đàn ông

Hơn nửa thế kỷ hạnh phúc của hai người đàn ông
 - Nhưng phải đến năm 1967, người đồng tính nam và lưỡng tính mới được pháp luật nước này cho phép ở bên nhau và định kiến xã hội bớt gay gắt.


Standing up ...