WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, ngày 17 tháng 9 năm 2015

Hơn nửa thế kỷ hạnh phúc của hai người đàn ông

Hơn nửa thế kỷ hạnh phúc của hai người đàn ông
 - Nhưng phải đến năm 1967, người đồng tính nam và lưỡng tính mới được pháp luật nước này cho phép ở bên nhau và định kiến xã hội bớt gay gắt.