WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Hơn nửa thế kỷ hạnh phúc của hai người đàn ông

Hơn nửa thế kỷ hạnh phúc của hai người đàn ông
 - Nhưng phải đến năm 1967, người đồng tính nam và lưỡng tính mới được pháp luật nước này cho phép ở bên nhau và định kiến xã hội bớt gay gắt.