Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Hơn 10 năm mất ngủ vì "án tử" treo lơ lửng trên đầu

Hơn 10 năm mất ngủ vì "án tử" treo lơ lửng trên đầu
 - Tuy nhiên, gần 10 năm trôi qua, đến cuối năm 2007, tôi thấy sức khỏe mình vẫn bình thường trong khi nhiều bệnh nhân HIV/AIDS cùng giai đoạn đã ...

Standing up ...