Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Hoa Kỳ: Thư ký toà án không cấp giấy hôn thú cho các cặp đồng giới

Hoa Kỳ: Thư ký toà án không cấp giấy hôn thú cho các cặp đồng giới
 - Một thư ký toà án địa phương ở bang Kentucky một lần nữa từ chối cấp hôn thú cho các cặp đồng giới tính, bất chấp phán quyết của Toà án Tối cao ...

Standing up ...