WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Hà Nội là một trong địa phương có số người nhiễm HIV cao nhất

Hà Nội là một trong địa phương có số người nhiễm HIV cao nhất
 - Tổng quan về tình hình dịch HIV/AIDS trên địa bàn Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Phương Hoa, Trưởng Khoa giám sát HIV/AIDS (Trung tâm phòng chống ...