WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, ngày 04 tháng 9 năm 2015

Hà Nội là một trong địa phương có số người nhiễm HIV cao nhất

Hà Nội là một trong địa phương có số người nhiễm HIV cao nhất
 - Tổng quan về tình hình dịch HIV/AIDS trên địa bàn Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Phương Hoa, Trưởng Khoa giám sát HIV/AIDS (Trung tâm phòng chống ...