WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Hà Nội: Bệnh nhân không phải chờ đợi để điều trị bằng Methadone

Hà Nội: Bệnh nhân không phải chờ đợi để điều trị bằng Methadone
 - Đó là khẳng định của TS Lê Nhân Tuấn, GĐ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội tại cuộc họp giao ban báo chí Thành uỷ chiều 29/9.