WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Dương Ngọc Đàm: 'Bạn không cần đồng tính để ủng hộ người đồng tính'

Dương Ngọc Đàm: 'Bạn không cần đồng tính để ủng hộ người đồng tính'
 - Chia sẻ với báo Một Thế Giới, Dương Ngọc Đàm cho biết đây là bài hát do chính anh sáng tác dành tặng riêng cho cộng đồng LGBT Việt (Đồng tính, ...