Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Dolce & Gabbana và tình yêu bất diệt dành cho nước Ý

Dolce & Gabbana và tình yêu bất diệt dành cho nước Ý
 - Đúng như tên gọi Italia is love (Ý là tình yêu - tạm dịch), bộ đôi nhà thiết kế đồng tính đã thể hiện tình yêu bất diệt với đất nước cũng như con người ...

Standing up ...