WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

Diễn viên điển trai Minh Anh phủ nhận công khai đồng tính

Diễn viên điển trai Minh Anh phủ nhận công khai đồng tính
 - Gần đây, thông tin Minh Anh công khai đồng tính, thuộc về cộng đồng LGBT (cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ, đồng tính luyến ái nam, ...