Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Demi Lovato bóng gió nói về mối tình đồng giới

Demi Lovato bóng gió nói về mối tình đồng giới
 - Demi Lovato bóng gió nói về mối tình đồng giới ... và cũng không phủ nhận" khi MC Alan Carr cho rằng ca khúc mới này kể về mối tình đồng tính nữ.

Standing up ...