WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Demi Lovato bóng gió nói về mối tình đồng giới

Demi Lovato bóng gió nói về mối tình đồng giới
 - Demi Lovato bóng gió nói về mối tình đồng giới ... và cũng không phủ nhận" khi MC Alan Carr cho rằng ca khúc mới này kể về mối tình đồng tính nữ.