Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ liên quan đối tượng nhiễm HIV

Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ liên quan đối tượng nhiễm HIV
 - với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS tại các trại giam, ...

Standing up ...