WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

Các cặp đôi chuyển giới chia sẻ về tình yêu của mình

Các cặp đôi chuyển giới chia sẻ về tình yêu của mình
 - Tình yêu vốn không biên giới, và từ lâu người ta đã có cái nhìn thoáng hơn với tình yêu tron cộng đồng LGBT. Rất nhiều trường hợp đã đập tan định ...