Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Ca sĩ Elton John muốn gặp ông Putin đòi quyền cho người đồng tính Nga

Ca sĩ Elton John muốn gặp ông Putin đòi quyền cho người đồng tính Nga
 - Tổng thống Putin được xem là một trong những nguyên thủ quốc gia có quan điểm rất cực đoan về đồng tính và cộng đồng LGBT (đồng tính nam, ...

Standing up ...