WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Ca khúc "Beauty And The Beast": Kiệt tác từ nhà soạn nhạc đồng tính nhiễm HIV

Ca khúc "Beauty And The Beast": Kiệt tác từ nhà soạn nhạc đồng tính nhiễm HIV
 - Ashman từng muốn từ chối dự án này vì căn bệnh HIV/AIDS của ông đang vào giai đoạn cuối, sức khỏe rất yếu nhưng cuối cùng ông gật đầu. Cái gật ...