WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Bồi dưỡng cán bộ Công an trực tiếp quản lý đối tượng nhiễm HIV/AIDS

Bồi dưỡng cán bộ Công an trực tiếp quản lý đối tượng nhiễm HIV/AIDS
  - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý ...