Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Bồi dưỡng cán bộ Công an quản lý, giáo dục đối tượng nhiễm HIV/AIDS

Bồi dưỡng cán bộ Công an quản lý, giáo dục đối tượng nhiễm HIV/AIDS
 - Theo quy định tại Điều 45 Luật Phòng, chống HIV/AIDS thì chỉ “Người trực tiếp làm xét nghiệm HIV, quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV tại ...

Standing up ...