WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Bản Poọng hồi sinh sau “cơn lốc trắng”

Bản Poọng hồi sinh sau “cơn lốc trắng”
 - Trong số đó, có hàng chục cặp vợ chồng đã chết vì HIV/AIDS. Hiện tại, bản còn khoảng 10 người đang phải uống thuốc điều trị HIV. Và đặc biệt, trong ...