Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Áy náy không thể báo hiếu bố mẹ vì đồng tính

Áy náy không thể báo hiếu bố mẹ vì đồng tính
  - Áy náy không thể báo hiếu bố mẹ vì đồng tính. Tôi yêu một cô gái thì sợ cô ấy tổn thương, yêu một chàng trai thì sợ gia đình của anh ấy bởi tôi là gay.


Standing up ...