WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

Áy náy không thể báo hiếu bố mẹ vì đồng tính

Áy náy không thể báo hiếu bố mẹ vì đồng tính
  - Áy náy không thể báo hiếu bố mẹ vì đồng tính. Tôi yêu một cô gái thì sợ cô ấy tổn thương, yêu một chàng trai thì sợ gia đình của anh ấy bởi tôi là gay.