WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Argentina bãi bỏ lệnh cấm người đồng tính nam hiến máu

Argentina bãi bỏ lệnh cấm người đồng tính nam hiến máu
 - Tuần trước, Argentina đã chính thức bãi bỏ lệnh cấm đàn ông đồng tính và song tính hiến máu. Nhiều chuyên gia cho rằng động thái này có thể sẽ ...