WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Anh hùng đồng tính lần đầu xuất hiện trong truyện tranh 'Star Wars'

Anh hùng đồng tính lần đầu xuất hiện trong truyện tranh 'Star Wars'
 - Cuốn tiểu thuyết mới mang tên Star Wars: Aftermath (Chiến tranh giữa các vì sao: Hệ quả) đã khắc họa Sinjir Rath Velus là người đồng tính, một ...