WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Đã chứng minh được thuốc Truvada ngăn ngừa được HIV với hiệu quả 100%

Đã chứng minh được thuốc Truvada ngăn ngừa được HIV với hiệu quả 100%
 - Để điều trị HIV, người ta kê toa kết hợp từ khoảng 30 loại thuốc có tác dụng kháng retrovirus (gọi chung là thuốc ARV) để tránh kháng thuốc. ... là bước ngoặt thực sự trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác AIDS hay không?