Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

5 điều nổi bật về tân thủ tướng Australia

5 điều nổi bật về tân thủ tướng Australia
 - Trong bối cảnh Australia đang tranh luận về hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, Turnbull tuyên bố ông sẽ ủng hộ nếu Canberra tổ chức bỏ phiếu.

Standing up ...