WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

431 trẻ bị nhiễm HIV/AIDS được tặng quà Trung thu

431 trẻ bị nhiễm HIV/AIDS được tặng quà Trung thu
 - Lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), Sở Y tế Hà Nội và các đơn vị tài trợ đã đến dự và tặng quà cho các em. Hơn 162 suất quà đã được ...