Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Nhà nước Hồi giáo chuẩn bị tung chiêu hành quyết mới

Nhà nước Hồi giáo chuẩn bị tung chiêu hành quyết mới
 - Nạn nhân thường là những người vi phạm luật Sharia như người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT) và các nhóm dân tộc thiểu số. Hội đồng ...

Standing up ...