WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, ngày 31 tháng 8 năm 2015

Nhà nước Hồi giáo chuẩn bị tung chiêu hành quyết mới

Nhà nước Hồi giáo chuẩn bị tung chiêu hành quyết mới
 - Nạn nhân thường là những người vi phạm luật Sharia như người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT) và các nhóm dân tộc thiểu số. Hội đồng ...