WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

18 nhân viên y tế âm tính với HIV

18 nhân viên y tế âm tính với HIV
 - Hôm 27/8, Lucy Liu đăng tải trên Twitter bức hình cô bế đứa trẻ trên tay với dòng chú thích: “Xin giới thiệu người đàn ông bé nhỏ của cuộc đời tôi, con trai tôi - Rockwell Lloyd Liu”. Đại diện nữ diễn viên xác nhận cô có con bằng phương pháp mang thai hộ. “Hai mẹ con đều khỏe mạnh và hạnh phúc”, đại diện Lucy Liu cho biết.