Phiên bản web - 7" tablet  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Bất bình đẳng xã hội | Poverty | HIV | Prostitution | Homelessness | Alcohol and drugs | Reintegration | LGBT | Harm reduction | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2011

Nữ Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff: Không sợ hiểm nguy

Nữ Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff: Không sợ hiểm nguy: "
Cũng vì thế nên tại các vùng ngoại ô đã rất phát triển tệ nạn và tội phạm, đặc biệt là các băng nhóm buôn bán ma túy. Chính chúng đã làm dấy lên nhiều cuộc chiến nồi da nấu thịt để tranh giành ảnh hưởng và lợi nhuận. Chỉ trong một năm mà ở Rio đã có ...


cand.com
"