WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

Nữ Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff: Không sợ hiểm nguy

Nữ Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff: Không sợ hiểm nguy: "
Cũng vì thế nên tại các vùng ngoại ô đã rất phát triển tệ nạn và tội phạm, đặc biệt là các băng nhóm buôn bán ma túy. Chính chúng đã làm dấy lên nhiều cuộc chiến nồi da nấu thịt để tranh giành ảnh hưởng và lợi nhuận. Chỉ trong một năm mà ở Rio đã có ...


cand.com
"