Phiên bản web - WebMobile - 7" tablet  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Changing minds one post at a time

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, ngày 10 tháng 2 năm 2016

The children in the shadow of China's economy - Unicef

The children in the shadow of China's economy - Unicef
 - In the west of China, more than 60 million children live without parental support. The number of children living in absolute poverty is in the tens of ...

8-year-old Yellowknifer learns ancient Chinese poetry

8-year-old Yellowknifer learns ancient Chinese poetry
 - She went online and found other Chinese families, living abroad, using ancient Chinese stories and poems to keep their children connected.

China welcomes Year of the Monkey

China welcomes Year of the Monkey
 - The week-long holiday, known as the Spring Festival in China, is focused on family reunion, and is a time when students and migrant workers return to ...

Are North Korean missiles a threat to Britain?

Are North Korean missiles a threat to Britain?
 - From building artificial cities visible from the South, to parading fake missiles, the North Koreans have long patched over their poverty and lack of ...

Đám cưới “đẹp như cổ tích” của những cặp đồng tính nam

Đám cưới “đẹp như cổ tích” của những cặp đồng tính nam
-  Hôn nhân đồng tính đã được một số nước trên thế giới công nhận nhưng đối với các nước châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam thì tình yêu của cộng đồng ...


Người chuyển giới với cái Tết sum vầy

Người chuyển giới với cái Tết sum vầy
 - Nhờ Quốc hội thông qua quy định về chuyển đổi giới tính, năm nay, những người thuộc cộng đồng LGBT đã được sống với giới tính thực sự ...

Cờ, Lgbt, Đồng Tính, Đồng Tính Nữ

Cờ, Lgbt, Đồng Tính, Đồng Tính Nữ
 - Tải miễn phí ảnh về Cờ, Lgbt, Đồng Tính, Đồng Tính Nữ từ thư viện của Pixabay trong hơn 560000 ảnh, hình minh họa và vectơ miền công cộng ...

rainbow flag hoa kỳ và lgbt hai lá cờ với nhau

rainbow flag hoa kỳ và lgbt hai lá cờ với nhau
 - Tải miễn phí ảnh về Rainbow Flag, Hoa Kỳ Và Lgbt từ thư viện của Pixabay trong hơn 560000 ảnh, hình minh họa và vectơ miền công cộng ...